REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

REGULAMIN
SKLEPU INTERNETOWEGO
kstore.pl

Sklep internetowy dost─Öpny pod adresem internetowym kstore.pl prowadzony jest przez Micha┼éa Kartusa, prowadz─ůcego dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod KARTUS Micha┼é Kartus, wpisanego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, posiadaj─ůcego adres miejsca g┼é├│wnego wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i┬áadres do dor─Öcze┼ä: ul. Jana Paw┼éa II 11, 96-230 Bia┼éa Rawska , NIP: 8351554797, REGON: 100360400, adres poczty elektronicznej: kstore@kstore.pl, nr telefonu: (46) 815 82 38, zwanego dalej Sprzedawc─ů.
Regulamin sklepu internetowego dost─Öpnego pod adresem internetowym kstore.pl okre┼Ťla warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz spos├│b ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö us┼éug drog─ů elektroniczn─ů i zawierania za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego um├│w sprzeda┼╝y, w tym okre┼Ťla m.in. prawa i obowi─ůzki Sprzedawcy i Klienta, tryb odst─ůpienia od umowy oraz tryb post─Öpowania reklamacyjnego.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatno┼Ťci opublikowanej na stronie sklepu Internetowego kstore.pl. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka┼╝da osoba, kt├│rej dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma m.in. prawo do wgl─ůdu w ich tre┼Ť─ç oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
Konsument nie mo┼╝e zrzec si─Ö praw przyznanych mu w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z p├│┼║n. zm.). Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Konsumenta ni┼╝ postanowienia ustawy s─ů niewa┼╝ne, a w ich miejsce stosuje si─Ö przepisy ustawy. W przypadku ewentualnej niezgodno┼Ťci postanowie┼ä Regulaminu z ww. przepisami, pierwsze┼ästwo i zastosowanie maj─ů przedmiotowe przepisy.

Spis tre┼Ťci:
┬ž 1 Definicje
┬ž 2 Postanowienia og├│lne
┬ž 3 Us┼éugi ┼Ťwiadczone drog─ů elektroniczn─ů
┬ž 4 Umowa sprzeda┼╝y
┬ž 5 Realizacja zam├│wie┼ä i dostawa
┬ž 6 Metody p┼éatno┼Ťci
┬ž 7 R─Ökojmia i reklamacje
┬ž 8 Prawo do odst─ůpienia od umowy
┬ž 9 Pozas─ůdowe metody rozwi─ůzywania spor├│w
┬ž 10 Przedsi─Öbiorcy
┬ž 11 Postanowienia ko┼äcowe

Za┼é─ůcznik nr 1 Wz├│r formularza odst─ůpienia od Umowy
Za┼é─ůcznik nr 2 Pouczenie o odst─ůpieniu od Umowy

┬ž 1
Definicje
1. Czas realizacji zam├│wienia ÔÇô czas, w kt├│rym Zam├│wienie jest kompletowane przez Sprzedawc─Ö, a nast─Öpnie wydawane okre┼Ťlonemu przewo┼║nikowi, czas ten nie obejmuje czasu dostawy (czasu mi─Ödzy wydaniem Zam├│wienia przewo┼║nikowi a jego wydaniem Klientowi).
2. Dzie┼ä roboczy - jeden dzie┼ä od poniedzia┼éku do pi─ůtku z wy┼é─ůczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Formularz rejestracji ÔÇô interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy utworzenie Konta Klienta.
4. Formularz zam├│wienia ÔÇô interaktywny formularz dost─Öpny w Sklepie internetowym umo┼╝liwiaj─ůcy z┼éo┼╝enie Zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci poprzez dodanie Towaru do elektronicznego koszyka oraz okre┼Ťlenie warunk├│w Umowy sprzeda┼╝y Towaru ze Sprzedawc─ů.
5. Klient:
a) osoba fizyczna, posiadaj─ůca pe┼én─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa tak┼╝e osoba fizyczna posiadaj─ůca ograniczon─ů zdolno┼Ť─ç do czynno┼Ťci prawnych,
b) osoba prawna,
c) jednostka organizacyjna nieposiadaj─ůca osobowo┼Ťci prawnej, kt├│rej prawo przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů,
- kt├│ra zawar┼éa lub zamierza zawrze─ç Umow─Ö sprzeda┼╝y ze Sprzedawc─ů, a tak┼╝e kt├│ra korzysta lub zamierza skorzysta─ç z Us┼éugi lub Us┼éugi elektronicznej.
6. Kodeks cywilny ÔÇô ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z p├│┼║n. zm.), zwany dalej r├│wnie┼╝ k.c.
7. Konsument - osoba fizyczna, dokonuj─ůca z przedsi─Öbiorc─ů czynno┼Ťci prawnej niezwi─ůzanej bezpo┼Ťrednio z jej dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
8. Konto Klienta ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, oznaczony indywidualn─ů nazw─ů (loginem) i has┼éem podanym przez Klienta zbi├│r danych w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w kt├│rym gromadzone s─ů dane podane przez Klienta, w tym informacje teleadresowe oraz historia Zam├│wie┼ä z┼éo┼╝onych w Sklepie internetowym.
9. Newsletter ÔÇô Us┼éuga Elektroniczna, ┼Ťwiadczona przez Sprzedawc─Ö za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej e-mail, kt├│ra umo┼╝liwia wszystkim korzystaj─ůcym z niej Klientom subskrybowanie i automatyczne otrzymywanie drog─ů elektroniczn─ů cyklicznych, bezp┼éatnych informacji m.in. o nowo┼Ťciach, promocjach.
10. Przedsi─Öbiorca - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb─Öd─ůca osob─ů prawn─ů, kt├│rej ustawa przyznaje zdolno┼Ť─ç prawn─ů, prowadz─ůca we w┼éasnym imieniu dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů lub zawodow─ů.
11. Regulamin ÔÇô niniejszy Regulamin sklepu internetowego.
12. Sklep internetowy ÔÇô sklep internetowy Sprzedawcy dost─Öpny pod adresem strony internetowej kstore.pl.
13. Sprzedawca ÔÇô Micha┼é Kartus, prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod firm─ů KARTUS Micha┼é Kartus, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, posiadaj─ůcy adres miejsca g┼é├│wnego wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i┬áadres do dor─Öcze┼ä: ul. Jana Paw┼éa II 11, 96-230 Bia┼éa Rawska,
14. Towar ÔÇô dost─Öpne w Sklepie Internetowym rzeczy ruchome b─Öd─ůce przedmiotem Umowy Sprzeda┼╝y zawieranej pomi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.
15. Umowa sprzeda┼╝y ÔÇô umowa sprzeda┼╝y Towaru zawierana albo zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç pomi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego.
16. Umowa zawarta na odleg┼éo┼Ť─ç ÔÇô umowa zawarta pomi─Ödzy Sprzedawc─ů a Konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania um├│w na odleg┼éo┼Ť─ç, bez jednoczesnej fizycznej obecno┼Ťci stron, z wy┼é─ůcznym wykorzystaniem jednego lub wi─Ökszej liczby ┼Ťrodk├│w porozumiewania si─Ö na odleg┼éo┼Ť─ç do chwili zawarcia umowy w┼é─ůcznie.
17. Us┼éuga elektroniczna ÔÇô us┼éuga ┼Ťwiadczona drog─ů elektroniczn─ů przez Sprzedawc─Ö na rzecz Klienta za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego.
18. Ustawa o prawach konsumenta ÔÇô ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827, z p├│┼║n. zm.), zwana dalej ustaw─ů o prawach konsumenta.
19. Zam├│wienie ÔÇô o┼Ťwiadczenie woli Klienta z┼éo┼╝one za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego, za pomoc─ů Formularza zam├│wienia zmierzaj─ůce do zawarcia Umowy sprzeda┼╝y Towaru ze Sprzedawc─ů okre┼Ťlaj─ůce w┬ászczeg├│lno┼Ťci jej warunki, a tak┼╝e rodzaj i ilo┼Ť─ç Towaru, spos├│b i koszt dostawy, form─Ö p┼éatno┼Ťci oraz niezb─Ödne do realizacji umowy dane Klienta.

┬ž 2
Postanowienia og├│lne
1. Regulamin jest nieprzerwanie dost─Öpny w witrynie internetowej kstore.pl, w spos├│b umo┼╝liwiaj─ůcy ka┼╝demu u┼╝ytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego tre┼Ťci poprzez wydrukowanie lub zapisanie na no┼Ťniku w ka┼╝dej chwili.
2. Regulamin skierowany jest zar├│wno do Konsument├│w, jak i do Przedsi─Öbiorc├│w korzystaj─ůcych ze Sklepu Internetowego (chyba, ┼╝e w danym postanowieniu wyra┼║nie wskazano, ┼╝e dotyczy ono tylko Klient├│w b─Öd─ůcych Konsumentami), a postanowienia ┬ž 10 Regulaminu dotycz─ů tylko Przedsi─Öbiorc├│w korzystaj─ůcych ze Sklepu internetowego (tj. dokonuj─ůcych czynno┼Ťci prawnych zwi─ůzanych bezpo┼Ťrednio z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů).
3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwi─ůzku z realizacj─ů postanowie┼ä Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane s─ů w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatno┼Ťci opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego.
4. Sprzedawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klient├│w przewidzianych przepisami prawa.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ka┼╝da osoba, kt├│rej dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wgl─ůdu w ich tre┼Ť─ç oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.
6. Klient wyra┼╝a zgod─Ö na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawc─Ö danych osobowych w celu bezpo┼Ťrednio zwi─ůzanym z realizacj─ů zam├│wionej w Sklepie internetowym us┼éugi lub Towaru. Szczeg├│┼éowe warunki gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych przez Sprzedawc─Ö okre┼Ťlone zosta┼éy w Polityce prywatno┼Ťci Sklepu internetowego.
7. Klient zobowi─ůzany jest do korzystania ze Sklepu internetowego oraz us┼éug oferowanych przez Sprzedawc─Ö za jego po┼Ťrednictwem w spos├│b zgodny z przepisami prawa obowi─ůzuj─ůcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, zasadami wsp├│┼é┼╝ycia spo┼éecznego, maj─ůc na uwadze poszanowanie d├│br osobistych oraz praw autorskich i w┼éasno┼Ťci intelektualnej Sprzedawcy oraz os├│b trzecich. Zabronione jest dostarczanie przez u┼╝ytkownika lub Klienta tre┼Ťci o bezprawnym charakterze.
8. Sprzedawca zapewnia ochron─Ö przekazu elektronicznego oraz tre┼Ťci cyfrowych poprzez stosowanie ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych, w celu ich zabezpieczenia. Jednocze┼Ťnie Sprzedawca wskazuje, i┼╝ korzystanie z sieci Internet i us┼éug ┼Ťwiadczonych drog─ů elektroniczn─ů mo┼╝e by─ç zagro┼╝one przedostaniem si─Ö do systemu teleinformatycznego i urz─ůdzenia Klienta szkodliwego oprogramowania, jak r├│wnie┼╝ nieuprawnionym dost─Öpem do danych Klienta przez osoby trzecie. W celu minimalizacji zagro┼╝e┼ä, Klient powinien stosowa─ç odpowiednie zabezpieczenia techniczne.
9. Zakupu Towaru mo┼╝e dokona─ç wy┼é─ůcznie Klient, kt├│ry posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Dokonanie zakupu przez Klienta z zagranicy jest mo┼╝liwe po uprzednim kontakcie e-mailowym ze Sprzedawc─ů.
10. Wszystkie informacje o Towarze i Us┼éugach ┼Ťwiadczonych przez Sprzedawc─Ö za po┼Ťrednictwem Sklepu Internetowego (w tym: opisy, ceny Towaru) podane na stronie internetowej Sklepu internetowego, nie┬ástanowi─ů oferty w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszenie do zawarcia umowy okre┼Ťlone w┬áart. 71 k.c.
11. Ceny Towar├│w dost─Öpnych na stronie Sklepu internetowego wyra┼╝one s─ů w z┼éotych polskich i zawieraj─ů podatek VAT.
12. Korzystanie ze Sklepu internetowego oznacza ka┼╝d─ů czynno┼Ť─ç Klienta, kt├│ra prowadzi do zapoznania si─Ö przez Klienta z wszelkimi tre┼Ťciami umieszczonymi na stronie internetowej Sklepu internetowego.
13. Sklep internetowy ma prawo do organizowania okazjonalnych konkurs├│w i promocji, kt├│rych warunki ka┼╝dorazowo zostan─ů podane stronie internetowej Sklepu internetowego.
14. Promocje Towaru organizowane za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego nie podlegaj─ů ┼é─ůczeniu, chyba, ┼╝e regulamin danej promocji stanowi inaczej.

┬ž 3
Us┼éugi ┼Ťwiadczone drog─ů elektroniczn─ů
1. Sprzedawca ┼Ťwiadczy, za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego, nast─Öpuj─ůce nieodp┼éatne Us┼éugi: Formularz rejestracji, Formularz zam├│wienia, Konto, Newsletter.
2. Korzystanie z wszystkich dost─Öpnych w Sklepie internetowym Us┼éug elektronicznych (zawarcie umowy o┬á┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů) jest dobrowolne i nieodp┼éatne.
3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest mo┼╝liwe pod warunkiem spe┼énienia przez system teleinformatyczny, z kt├│rego korzysta Klient nast─Öpuj─ůcych minimalnych wymaga┼ä technicznych:
a) komputer, laptop lub inne urz─ůdzenie multimedialne z dost─Öpem do Internetu,
b) dost─Öp do poczty elektronicznej,
c) przegl─ůdarka internetowa obs┼éuguj─ůca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wy┼╝szej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wy┼╝szej, Opera w wersji 12.0 i wy┼╝szej, Google Chrome w wersji 23.0. i wy┼╝szej, Safari w wersji 5.0 i wy┼╝szej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wy┼╝szej),
d) zalecana minimalna rozdzielczo┼Ť─ç ekranu 1024x768,
e) w┼é─ůczenie w przegl─ůdarce internetowej mo┼╝liwo┼Ťci zapisu plik├│w Cookies oraz obs┼éugi Javascript.
4. Klient ponosi op┼éaty zwi─ůzane z dost─Öpem do sieci Internet i transmisj─ů danych zgodnie z┬átaryf─ů swojego dostawcy us┼éug internetowych.
5. Us┼éugi wskazane w ust. 1 powy┼╝ej ┼Ťwiadczone s─ů przez Sprzedawc─Ö 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dob─Ö. Informacja o ewentualnych przerwach w ┼Ťwiadczeniu Us┼éug zostanie udost─Öpniona w witrynie Sklepu internetowego.
6. Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi polegaj─ůcej na przegl─ůdaniu informacji zamieszczanych na stronie internetowej Sklepu zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů zamkni─Öcia przez Klienta strony internetowej Sklepu internetowego.
7. Klient obowi─ůzany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
8. Us┼éuga ÔÇ×KontoÔÇŁ (dost─Öpna w zak┼éadce ÔÇ×Twoje KontoÔÇŁ i ÔÇ×ZalogujÔÇŁ oraz na etapie wype┼éniania Formularza zam├│wienia):
a) Korzystanie z Konta mo┼╝liwe jest po wykonaniu nast─Öpuj─ůcych krok├│w: wskazaniu adresu poczty elektronicznej, danych wskazanych w procesie wype┼éniania Formularza rejestracji oraz podaniu has┼éa, sk┼éadaj─ůcego si─Ö z odpowiedniej liczby znak├│w.
b) Dane mo┼╝liwe do uzupe┼énienia w panelu administracyjnym Konta pos┼éu┼╝─ů do sk┼éadania Zam├│wie┼ä w Sklepie podczas wype┼éniania Formularza zam├│wienia.
c) Warunkiem dokonania rejestracji i za┼éo┼╝enia Konta jest wyra┼╝enie przez U┼╝ytkownika lub Klienta zgody na tre┼Ť─ç Regulaminu oraz Polityki Prywatno┼Ťci oraz na podanie danych osobowych wyszczeg├│lnionych w Formularzu rejestracji.
d) Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej polegaj─ůcej na prowadzeniu w ramach Sklepu internetowego Konta Klienta zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů przes┼éania przez Klienta ┼╝─ůdania usuni─Öcia Konta na adres poczty elektronicznej Sklepu internetowego.
e) Podczas wype┼éniania Formularza rejestracji, Klient podaje has┼éo, poprzez kt├│re nast─Öpnie uzyskuje dost─Öp do Konta. Klient ma obowi─ůzek chroni─ç swoje has┼éo i nie mo┼╝e udost─Öpnia─ç has┼éa osobom trzecim.
f) Konto jest niezbywalne.
9. Us┼éuga ÔÇ×Formularz Zam├│wieniaÔÇŁ:
a) Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej umo┼╝liwiaj─ůcej Klientom z┼éo┼╝enie Zam├│wienia za po┼Ťrednictwem interaktywnego formularza zawierana jest na czas oznaczony w momencie dodania przez Klienta pierwszego Towaru do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů odst─ůpienia od wype┼énienia Formularza zam├│wienia lub z chwil─ů przes┼éania wype┼énionego Formularza zam├│wienia Sprzedawcy i z┼éo┼╝enia przez Klienta Zam├│wienia (poprzez klikni─Öcie przycisku zatwierdzaj─ůcego zakup i potwierdzaj─ůcego konieczno┼Ť─ç zap┼éaty ceny).
b) Proces wype┼éniania Formularza zam├│wienia jest zorganizowany tak, aby ka┼╝dy Konsument mia┼é mo┼╝liwo┼Ť─ç zapoznania si─Ö z nim przed podj─Öciem decyzji o zawarciu Umowy albo o dokonaniu zmiany Umowy.
c) Z┼éo┼╝enie Zam├│wienia nast─Öpuje po wykonaniu przez Klienta kolejnych krok├│w: po wype┼énieniu Formularza Zam├│wienia, a nast─Öpnie klikni─Öciu na stronie Sklepu Internetowego przycisku zatwierdzaj─ůcego zakup i potwierdzaj─ůcego konieczno┼Ť─ç zap┼éaty ceny ÔÇô do momentu klikni─Öcia przycisku zatwierdzaj─ůcego zakup i potwierdzaj─ůcego konieczno┼Ť─ç zap┼éaty ceny istnieje mo┼╝liwo┼Ť─ç samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu nale┼╝y kierowa─ç si─Ö komunikatami wy┼Ťwietlanymi na stronie Sklepu Internetowego).
d) W Formularzu Zam├│wienia niezb─Ödne jest podanie przez Klienta nast─Öpuj─ůcych danych: imi─Ö i nazwisko (opcjonalnie nazwa firmy i nr NIP), adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz danych dotycz─ůcych zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y: Towar, ilo┼Ť─ç, miejsce i spos├│b dostawy Towaru, spos├│b p┼éatno┼Ťci za Towar.
10. Us┼éuga ÔÇ×NewsletterÔÇŁ:
a) Umowa o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwi─ůzaniu z chwil─ů przes┼éania przez Klienta ┼╝─ůdania usuni─Öcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania si─Ö za pomoc─ů linku znajduj─ůcego si─Ö w ka┼╝dej wiadomo┼Ťci wysy┼éanej w ramach us┼éugi Newslettera.
b) U┼╝ytkownik lub Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych (m.in. o nowo┼Ťciach, promocjach) w formie wiadomo┼Ťci wysy┼éanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
c) Korzystanie z Us┼éugi Newslettera jest mo┼╝liwe po podaniu prawid┼éowego adresu poczty elektronicznej i po klikni─Öciu przycisku zatwierdzaj─ůcego zam├│wienie Us┼éugi Newslettera.
d) U┼╝ytkownik lub Klient mo┼╝e w ka┼╝dej chwili bez podania przyczyny odwo┼éa─ç zgod─Ö na przesy┼éanie wiadomo┼Ťci za po┼Ťrednictwem us┼éugi Newslettera, poprzez przes┼éanie do Sprzedawcy ┼╝─ůdania usuni─Öcia jego adresu poczty elektronicznej z subskrypcji Newslettera lub wypisania si─Ö za pomoc─ů linku znajduj─ůcego si─Ö w ka┼╝dej wiadomo┼Ťci wysy┼éanej w ramach us┼éugi Newslettera.
e) Newsletter jest przesy┼éany wy┼é─ůcznie osobom, kt├│re dokona┼éy subskrypcji.
11. Tryb post─Öpowania reklamacyjnego:
a) Klient, w przypadku niewykonania lub nienale┼╝ytego wykonania Us┼éugi ┼Ťwiadczonej drog─ů elektroniczn─ů przez Sprzedawc─Ö, jest uprawniony do z┼éo┼╝enia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem.
b) Reklamacje zwi─ůzane ze ┼Ťwiadczeniem Us┼éug Elektronicznych przez Sprzedawc─Ö oraz pozosta┼ée reklamacje zwi─ůzanie z dzia┼éaniem Sklepu Internetowego (wy┼é─ůczaj─ůc tryb reklamacji Towaru, kt├│ry zosta┼é opisany w ┬ž 7 Regulaminu) Klient mo┼╝e sk┼éada─ç w szczeg├│lno┼Ťci:
ÔÇó pisemnie na adres: ul. Jana Paw┼éa II 11, 96-230 Bia┼éa Rawska ,
ÔÇó za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kstore@kstore.pl.
c) zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji nast─Öpuj─ůcych informacji (kt├│re b─Öd─ů pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mog─ů przyspieszy─ç proces reklamacyjny):
ÔÇó okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji i pojawienia si─Ö ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wyst─ůpienia wady,
ÔÇó okre┼Ťlenie ┼╝─ůdania Klienta,
ÔÇó danych do kontaktu Sprzedawcy z osob─ů sk┼éadaj─ůc─ů reklamacj─Ö/Klientem.
Podane zalecenia nie s─ů obowi─ůzkowe i nie maj─ů wp┼éywu na skuteczno┼Ť─ç w rozpatrywaniu danej reklamacji .
d) zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
12. Prawo odst─ůpienia od umowy ┼Ťwiadczenia Us┼éug drog─ů elektroniczn─ů przys┼éuguje Klientowi, b─Öd─ůcemu Konsumentem na zasadach przewidzianych Regulaminem.
13. Klientowi, na rzecz kt├│rego Sprzedawca ┼Ťwiadczy us┼éugi Konta, a kt├│re maj─ů charakter ci─ůg┼éy i bezterminowy, przys┼éuguje mo┼╝liwo┼Ť─ç wypowiedzenia umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éugi bez podania przyczyny, ze skutkiem natychmiastowym. Realizacja tego uprawnienia nast─ůpi po przes┼éaniu pisemnie lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej o┼Ťwiadczenia o wypowiedzeniu umowy o ┼Ťwiadczenie us┼éug drog─ů elektroniczn─ů.
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éug Elektronicznych o┬ácharakterze ci─ůg┼éym i bezterminowym z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia w przypadku naruszenia przez Klienta postanowie┼ä Regulaminu.

┬ž 4
Umowa sprzeda┼╝y
1. Zawarcie Umowy Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů nast─Öpuje po uprzednim z┼éo┼╝eniu przez Klienta Zam├│wienia za pomoc─ů Formularza Zam├│wie┼ä w Sklepie Internetowym.
2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
3. Procedura zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y w Sklepie Internetowym za pomoc─ů Formularza Zam├│wie┼ä jest nast─Öpuj─ůca:
a) dokonanie wyboru Towaru, poprzez podejmowanie kolejnych czynno┼Ťci technicznych w oparciu o wy┼Ťwietlane na stronie internetowej komunikaty i inne informacje (w szczeg├│lno┼Ťci wyb├│r towar├│w nast─Öpuje poprzez klikni─Öcie przycisku ÔÇ×Dodaj do koszykaÔÇŁ),
b) wype┼énienie odpowiednich danych wskazanych w Formularzu zam├│wienia (z wyszczeg├│lnieniem danych niezb─Ödnych do realizacji umowy): imi─Ö, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç), jak r├│wnie┼╝ dokonanie wyboru sposobu dostawy i metody p┼éatno┼Ťci, a w przypadku Klient├│w b─Öd─ůcych przedsi─Öbiorcami nale┼╝y poda─ç r├│wnie┼╝ nazw─Ö firmy i nr NIP celem wystawienia faktury,
c) po podaniu przez Klienta wszystkich niezb─Ödnych danych wy┼Ťwietlone zostanie podsumowanie z┼éo┼╝onego Zam├│wienia (podsumowanie zawiera informacje dotycz─ůce opisu zam├│wionego Towaru, jednostkowej oraz ┼é─ůcznej ceny zam├│wionych Towar├│w wraz z podatkami i innymi op┼éatami, kosztami dostawy i innymi kosztami, je┼╝eli wyst─ůpi─ů, wybrany spos├│b dostawy, wybran─ů metod─Ö p┼éatno┼Ťci, dane Klienta),
d) z┼éo┼╝enie Zam├│wienia jest mo┼╝liwe po podaniu niezb─Ödnych danych osobowych, dokonaniu akceptacji tre┼Ťci Regulaminu, potwierdzeniu zapoznania si─Ö z pouczeniem o odst─ůpieniu od umowy oraz klikni─Öciu przycisku potwierdzaj─ůcego zakup.
4. Sprzedawca umo┼╝liwia Klientowi, za po┼Ťrednictwem Formularza rejestracji, za┼éo┼╝enie Konta Klienta. Dokonanie rejestracji przez Klienta jest jednorazowe, dobrowolne oraz bezp┼éatne. Dane podane w czasie rejestracji Konta pos┼éu┼╝─ů do realizacji kolejnych Zam├│wie┼ä.
5. Niezw┼éocznie po otrzymaniu Zam├│wienia, Sprzedawca przesy┼éa drog─ů elektroniczn─ů na podany w trakcie procedury sk┼éadania Zam├│wienia adres poczty elektronicznej Klienta o┼Ťwiadczenie o przyj─Öciu Zam├│wienia stanowi─ůce r├│wnocze┼Ťnie jego potwierdzenie. Z chwil─ů otrzymania przez Klienta powy┼╝szej wiadomo┼Ťci zostaje zawarta Umowa Sprzeda┼╝y mi─Ödzy Klientem a Sprzedawc─ů.
6. Wiadomo┼Ť─ç podsumowuj─ůca i potwierdzaj─ůca Zam├│wienie zawiera wszystkie wcze┼Ťniej ustalone warunki Umowy sprzeda┼╝y, a w szczeg├│lno┼Ťci ilo┼Ť─ç oraz rodzaj zam├│wionego Towaru, ca┼ékowit─ů cen─Ö do zap┼éaty wraz z kosztami dostawy oraz wysoko┼Ťci─ů przyznanych rabat├│w (o ile dotyczy danego Zam├│wienia).
7. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost─Öpnienie oraz potwierdzenie Klientowi tre┼Ťci zawieranej Umowy Sprzeda┼╝y (jej istotnych postanowie┼ä) nast─Öpuje poprzez udost─Öpnienie Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz przes┼éanie Klientowi na podany adres poczty elektronicznej wiadomo┼Ťci, o kt├│rej mowa w ust. 5 powy┼╝ej. Tre┼Ť─ç zawartej Umowy Sprzeda┼╝y jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
8. W zwi─ůzku z za┼éo┼╝eniem Konta, ka┼╝dy Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç po zalogowaniu si─Ö sprawdzenia statusu Zam├│wienia.

┬ž 5
Realizacja zamówień i dostawa
1. Dostawa Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie procedury składania Zamówienia.
2. Dostawa Towaru poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest mo┼╝liwa po wcze┼Ťniejszym uzgodnieniu warunk├│w dostawy ze Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej.
3. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny na dobę, jednak z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w Dni robocze w godzinach od 8 do 16.
4. Dostawa Towaru do Klienta jest odp┼éatna, chyba ┼╝e Umowa Sprzeda┼╝y stanowi inaczej. Koszty dostawy Towaru (w szczeg├│lno┼Ťci op┼éaty za transport, dostarczenie i us┼éugi pocztowe) s─ů wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia, w szczeg├│lno┼Ťci w chwili wyra┼╝enia przez Klienta woli zwi─ůzania Umow─ů Sprzeda┼╝y oraz w zak┼éadce informacyjnej dotycz─ůcej koszt├│w dostawy.
5. Koszt dostawy Towaru r├│┼╝ni─ç si─Ö mo┼╝e w zale┼╝no┼Ťci od kraju dostawy, wielko┼Ťci (gabaryt├│w) lub/i wagi danego Towaru lub Towar├│w.
6. Sprzedawca udost─Öpnia Klientowi nast─Öpuj─ůce sposoby dostawy lub odbioru Towaru:
a) Przesyłka kurierska InPost,
b) Przesyłka kurierska InPost pobraniowa,
c) Odbi├│r osobisty w siedzibie firmy (data i godzina odbioru zostan─ů indywidualnie uzgodnione z Klientem).
7. Czas realizacji r├│┼╝ni si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od typu Towaru ÔÇô jest on ka┼╝dorazowo wskazywany w opisie Towaru. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi od 3 do 14 dni roboczych, chyba ┼╝e w opisie danego Towaru lub w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia podano inny termin. W przypadku Towar├│w o r├│┼╝nych terminach dostawy, terminem dostawy jest najd┼éu┼╝szy wskazany termin. Pocz─ůtek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy si─Ö w nast─Öpuj─ůcy spos├│b: w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci przelewem, za po┼Ťrednictwem p┼éatno┼Ťci elektronicznych - od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy, natomiast w przypadku wyboru przez Klienta sposobu p┼éatno┼Ťci za pobraniem ÔÇô od dnia zawarcia Umowy sprzeda┼╝y.
8. Dok┼éadny termin wydania Towaru przy odbiorze osobistym, zostanie ustalony z┬áKlientem indywidualnie, a nast─Öpnie potwierdzony przez Sprzedawc─Ö poprzez wiadomo┼Ť─ç wys┼éan─ů na adres poczty elektronicznej Klienta. O gotowo┼Ťci Towaru do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawc─Ö telefonicznie lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej. Przy odbiorze osobistym, w przypadku dost─Öpno┼Ťci Towaru ÔÇô najkr├│tszy mo┼╝liwy czas oczekiwania to 1 dzie┼ä roboczy.
9. Bezpo┼Ťredni wp┼éyw na czas dostawy ma wyb├│r sposobu dostawy, dokonany przez Klienta w trakcie sk┼éadania Zam├│wienia.
10. W przypadku zaistnienia wyj─ůtkowych okoliczno┼Ťci skutkuj─ůcych konieczno┼Ťci─ů dokonania zmian w Zam├│wieniu lub braku mo┼╝liwo┼Ťci realizacji Zam├│wienia we wskazanym terminie, Sprzedawca niezw┼éocznie skontaktuje si─Ö z┬áKlientem w celu ustalenia dalszego trybu post─Öpowania, w tym np. ustalenia innego terminu realizacji Zam├│wienia lub zmiany sposobu dostawy.
11. Podczas wype┼éniania Formularza Zam├│wienia oraz w wiadomo┼Ťci e-mail potwierdzaj─ůcej Zam├│wienie, Klient jest informowany o kosztach wybranego przez siebie sposobu dostawy Towaru.
12. Klient jest uprawniony do anulowania lub zmiany Zam├│wienia, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ do momentu przes┼éania przez Sprzedawc─Ö wiadomo┼Ťci potwierdzaj─ůcej przyj─Öcie Zam├│wienia, kontaktuj─ůc si─Ö ze Sprzedawc─ů telefonicznie lub drog─ů elektroniczn─ů. Anulowanie lub zmiana po up┼éywie przedmiotowego terminu jest mo┼╝liwa po uzgodnieniu ze Sprzedawc─ů.
13. Po otrzymaniu przesy┼éki, Klient b─ůd┼║ upowa┼╝niona przez niego osoba trzecia, powinien w┬ámiar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci dok┼éadnie sprawdzi─ç stan opakowania (np. czy nie jest uszkodzone, czy nie dosz┼éo do ingerencji ze strony osoby nieuprawnionej, czy zawarto┼Ť─ç opakowania jest w stanie nienaruszonym). W razie stwierdzenia uszkodze┼ä b─ůd┼║ innych nieprawid┼éowo┼Ťci Klient powinien w miar─Ö mo┼╝liwo┼Ťci, w obecno┼Ťci kuriera sporz─ůdzi─ç protok├│┼é ze szkody oraz zawiadomi─ç o tym fakcie Sprzedawc─Ö. Je┼Ťli Towar wygl─ůda na uszkodzony, Sprzedawca zwraca si─Ö z pro┼Ťb─ů o nieprzyjmowanie przesy┼éki przez Klienta. Zalecenia powy┼╝ej wskazane w ┼╝aden spos├│b nie wy┼é─ůczaj─ů i nie ograniczaj─ů uprawnie┼ä Klienta do zg┼éoszenia reklamacji na zasadach przewidzianych Regulaminem. Wy┼╝ej opisane zalecane post─Öpowanie Klienta ma na celu jedynie pom├│c Sprzedawcy w ustaleniu przyczyn i odpowiedzialno┼Ťci za powsta┼é─ů szkod─Ö. Niesporz─ůdzenie protoko┼éu uszkodzenia Towaru nie ogranicza mo┼╝liwo┼Ťci zg┼éoszenia uszkodzenia przesy┼éki. Tryb reklamacyjny pozostaje bez zmian bez wzgl─Ödu na zastosowanie lub niezastosowanie powy┼╝szych zalece┼ä.

┬ž 6
Metody p┼éatno┼Ťci
1. Sprzedawca umo┼╝liwia nast─Öpuj─ůce metody p┼éatno┼Ťci:
a) p┼éatno┼Ťci elektroniczne - p┼éatno┼Ťci realizowane za po┼Ťrednictwem systemu p┼éatno┼Ťci elektronicznych PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-357 Pozna┼ä, NIP 7792369887 ÔÇô aktualne mo┼╝liwe sposoby p┼éatno┼Ťci dost─Öpne s─ů na stronie internetowej https://www.przelewy24.pl/metody-platnosci/portfele-elektroniczne
b) przelew tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy (wskazany w zak┼éadce Dostawa i p┼éatno┼Ťci, w procesie sk┼éadania Zam├│wienia oraz w wiadomo┼Ťci potwierdzaj─ůcej dokonanie Zam├│wienia),
c) za pobraniem.
2. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci przelewem lub p┼éatno┼Ťci elektronicznych, Klient obowi─ůzany jest do dokonania zap┼éaty w┬áterminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania wiadomo┼Ťci potwierdzaj─ůcej przyj─Öcie zam├│wienia przez Sprzedawc─Ö, okre┼Ťlaj─ůcej ca┼ékowity koszt zam├│wienia wraz z dostaw─ů (od dnia zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y).
3. W przypadku wyboru przez Klienta p┼éatno┼Ťci za pobraniem, Klient obowi─ůzany jest dokonania zap┼éaty przy odbiorze przesy┼éki.
4. Sprzedawca dokumentuje sprzedaż Towaru paragonem, a na życzenie Klienta wystawia fakturę. Dowód zakupu jest dostarczany Klientowi wraz z Towarem.

┬ž 7
R─Ökojmia i reklamacje
1. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl─Ödem kupuj─ůcego, je┼╝eli rzecz sprzedana ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů. Podstawa i zakres odpowiedzialno┼Ťci Sprzedawcy wobec Klienta, w sytuacji gdy sprzedany Towar ma wad─Ö fizyczn─ů lub prawn─ů zosta┼éy ustalone przepisami prawa powszechnie obowi─ůzuj─ůcego, w tym zosta┼éy okre┼Ťlone w k.c. (w szczeg├│lno┼Ťci w art. 556-576 k.c.).
2. Sprzedawca obowi─ůzany jest dostarczy─ç Klientowi Towar bez wad.
3. Sprzedawca jest odpowiedzialny wzgl─Ödem Klienta z tytu┼éu r─Ökojmi za wady fizyczne (wada fizyczna polega na niezgodno┼Ťci rzeczy sprzedanej z umow─ů) oraz za wady prawne.
4. Zg┼éoszenie reklamacyjne mo┼╝na z┼éo┼╝y─ç na przyk┼éad pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy lub drog─ů elektroniczn─ů na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy.
5. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na zg┼éoszenie reklamacyjne Klienta niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej jednak ni┼╝ w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia z┼éo┼╝enia. Brak ustosunkowania si─Ö Sprzedawcy w powy┼╝szym terminie oznacza, ┼╝e Sprzedawca uzna┼é reklamacj─Ö za uzasadnion─ů.
6. Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji nast─Öpuj─ůcych informacji (kt├│re b─Öd─ů pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mog─ů przyspieszy─ç proces reklamacyjny):
ÔÇó okoliczno┼Ťci dotycz─ůcych przedmiotu reklamacji - Towaru i pojawienia si─Ö ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wyst─ůpienia wady,
ÔÇó okre┼Ťlenie ┼╝─ůdania Klienta (┼╝─ůdania sposobu doprowadzenia Towaru do zgodno┼Ťci z Umow─ů sprzeda┼╝y lub z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o obni┼╝eniu ceny albo odst─ůpieniu od Umowy Sprzeda┼╝y),
ÔÇó danych do kontaktu Sprzedawcy z osob─ů sk┼éadaj─ůc─ů reklamacj─Ö/Klientem.
Podane zalecenia nie s─ů obowi─ůzkowe i nie maj─ů wp┼éywu na skuteczno┼Ť─ç w rozpatrywaniu danej reklamacji .
ÔÇó Klient, kt├│ry wykonuje uprawnienia z tytu┼éu r─Ökojmi, powinien na koszt Sprzedawcy dostarczy─ç wadliwy Towar na adres Sprzedawcy: ul. Jana Paw┼éa II 11, 96-230 Bia┼éa Rawska .
7. Je┼╝eli ze wzgl─Ödu np. na rodzaj Towaru jego dostarczenie przez Klienta by┼éoby nadmiernie utrudnione, Klient obowi─ůzany jest udost─Öpni─ç Towar Sprzedawcy w miejscu, w kt├│rym Towar ten si─Ö znajduje.

┬ž 8
Prawo do odst─ůpienia od umowy
1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klientowi b─Öd─ůcemu Konsumentem przys┼éuguje prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç bez podania przyczyny.
2. Prawo do odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje w terminie 14 dni kalendarzowych od momentu obj─Öcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub osob─Ö trzeci─ů przez niego wskazan─ů inn─ů ni┼╝ przewo┼║nik.
3. W celu realizacji ustawowego prawa odst─ůpienia od umowy Klient sk┼éada Sprzedaj─ůcemu jednoznaczne o┼Ťwiadczenie woli, przesy┼éaj─ůc je na adres: ul. Jana Paw┼éa II 11, 96-230 Bia┼éa Rawska lub na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: kstore@kstore.pl.
4. Klient mo┼╝e skorzysta─ç z formularza - O┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy, stanowi─ůcego Za┼é─ůcznik nr┬á1 do Regulaminu. Skorzystanie z formularza zaproponowanego przez Sprzedawc─Ö nie jest obowi─ůzkowe i nie ma wp┼éywu na realizacj─Ö uprawnienia do odst─ůpienia do Umowy przez Klienta.
5. Do zachowania terminu wskazanego w ust. 2 wystarczy wys┼éanie o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy drog─ů elektroniczn─ů lub na adres Sprzedawcy przed jego up┼éywem.
6. Klient, kt├│ry skorzysta┼é z dostarczenia Sprzedawcy O┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy drog─ů elektroniczn─ů, zostanie niezw┼éocznie poinformowany o przyj─Öciu przedmiotowego o┼Ťwiadczenia woli za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w┬áFormularzu zam├│wienia.
7. Sprzedawca niezw┼éocznie, w terminie nie d┼éu┼╝szym ni┼╝ 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy, zwr├│ci Klientowi wszelkie otrzymane od niego p┼éatno┼Ťci, w┬átym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedawca dokonuje zwrotu p┼éatno┼Ťci przy u┼╝yciu takiego samego sposobu p┼éatno┼Ťci, jakiego u┼╝y┼é Klient, chyba ┼╝e Klient wyra┼║nie zgodzi┼é si─Ö na inny spos├│b zwrotu p┼éatno┼Ťci, kt├│ry nie wi─ů┼╝e si─Ö dla niego z ┼╝adnymi dodatkowymi kosztami.
8. Sprzedawca wstrzymuje si─Ö ze zwrotem p┼éatno┼Ťci, o kt├│rych mowa powy┼╝ej, do momentu otrzymania Towaru lub potwierdzenia przez Klienta jego odes┼éania, w przypadku braku zobowi─ůzania Sprzedawcy do osobistego odbioru Towaru.
9. Po odst─ůpieniu od umowy, Klient zobowi─ůzany jest zwr├│ci─ç zakupiony Towar Sprzedawcy lub osobie przez niego upowa┼╝nionej do jego odbioru niezw┼éocznie, nie p├│┼║niej ni┼╝ w┬áterminie 14 dni kalendarzowych, od dnia z┼éo┼╝enia O┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu.
10. W przypadku Klienta, kt├│ry wybra┼é spos├│b dostawy Towaru inny ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy spos├│b dostawy dost─Öpny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych koszt├│w.
11. Konsument ponosi bezpo┼Ťrednie koszty zwrotu Towaru.
12. Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy: ul. Jana Pawła II 11, 96-230 Biała Rawska.
13. Konsument ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç jedynie za zmniejszenie warto┼Ťci rzeczy, b─Öd─ůce wynikiem korzystania z niej w spos├│b wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i┬áfunkcjonowania rzeczy.
14. Prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Klientowi b─Öd─ůcemu Konsumentem w odniesieniu do um├│w:
a) o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli Sprzedawca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, kt├│ry zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez Sprzedawc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy,
b) w kt├│rej cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad kt├│rymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i kt├│re mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy,
c) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůcy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
d) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt ulegaj─ůcy szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca kr├│tki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia,
e) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest Produkt dostarczany w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, kt├│rego po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwr├│ci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Öd├│w higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,
f) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů Produkty, kt├│re po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na sw├│j charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami,
g) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, kt├│rych cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzeda┼╝y, a kt├│rych dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i kt├│rych warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad kt├│rymi Sprzedawca nie ma kontroli,
h) w kt├│rej konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby Sprzedawca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli Sprzedawca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, kt├│rych wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza Produkty inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub Produkt├│w,
i) w kt├│rej przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,
j) dostarczanie dziennik├│w, periodyk├│w lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö,
k) zawartej w drodze aukcji publicznej,
l) ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi,
m) dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, kt├│re nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy.

┬ž 9
Pozas─ůdowe metody rozwi─ůzywania spor├│w
1. Klientowi b─Öd─ůcemu Konsumentem przys┼éuguje prawo do skorzystania z pozas─ůdowych metod rozwi─ůzywania spor├│w.
2. Informacje dotycz─ůce mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z takiego uprawnienia oraz odpowiednich procedur dost─Öpne s─ů w siedzibach oraz na stronach internetowych miejskich (powiatowych) rzecznik├│w konsument├│w, organizacji spo┼éecznych, do kt├│rych zada┼ä statutowych nale┼╝y ochrona konsument├│w, Wojew├│dzkich Inspektorat├│w Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urz─Ödu Ochrony Konkurencji i Konsument├│w: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
3. Dla Klient├│w b─Öd─ůcych Konsumentami przewidziano r├│┼╝ne mo┼╝liwo┼Ťci skorzystania z pozas─ůdowych sposob├│w rozwi─ůzywania spor├│w, w tym:
a) zwr├│cenie si─Ö z wnioskiem o rozstrzygni─Öcie sporu wynik┼éego z zawartej Umowy sprzeda┼╝y do sta┼éego polubownego s─ůdu konsumenckiego, o kt├│rym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. Nr 4, poz. 25 z p├│┼║n. zm.), regulamin organizacji i dzia┼éania sta┼éych polubownych s─ůd├│w konsumenckich okre┼Ťla Rozporz─ůdzenie Ministra Sprawiedliwo┼Ťci z dnia 25 wrze┼Ťnia 2001 r. w sprawie okre┼Ťlenia regulaminu organizacji i dzia┼éania sta┼éych polubownych s─ůd├│w konsumenckich. (Dz. U. Nr 113, poz. 1214, z p├│┼║n.zm.),
b) zwr├│cenie si─Ö do wojew├│dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz─Öcie post─Öpowania mediacyjnego w sprawie polubownego zako┼äczenia sporu mi─Ödzy Klientem, a Sprzedawc─ů,
c) skorzystanie z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacji Konsumentów),
d) skorzystanie z elektronicznego sposobu rozwi─ůzywania spor├│w ze Sprzedawc─ů za po┼Ťrednictwem unijnej platformy dost─Öpnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

┬ž 10
Przedsi─Öbiorcy
1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotycz─ů tylko i wy┼é─ůcznie Klient├│w nie b─Öd─ůcych Konsumentami.
2. W przypadku wyst─ůpienia r├│┼╝nic w postanowieniach Regulaminu zawartych w ┬ž 10 (dotycz─ůcych tylko przedsi─Öbiorc├│w) w stosunku do pozosta┼éych postanowie┼ä Regulaminu, zastosowanie maj─ů postanowienia zawarte w ┬ž 10.
3. Sprzedawcy przys┼éuguje prawo odst─ůpienia od Umowy sprzeda┼╝y zawartej z Klientem nieb─Öd─ůcym Konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Prawo odst─ůpienia przys┼éuguje w takim wypadku bez podania przyczyny poprzez przes┼éanie odpowiedniego o┼Ťwiadczenia.
4. W wypadku Klient├│w nie b─Öd─ůcych Konsumentami, Sprzedawca mo┼╝e wypowiedzie─ç umow─Ö o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przes┼éanie odpowiedniego o┼Ťwiadczenia.
5. Sprzedawca ma prawo ograniczy─ç dost─Öpne metody p┼éatno┼Ťci, w tym mo┼╝e wymaga─ç dokonania przedp┼éaty w ca┼éo┼Ťci albo cz─Ö┼Ťci i to niezale┼╝nie od wybranej przez Klienta metody p┼éatno┼Ťci oraz faktu zawarcia Umowy Sprzeda┼╝y.
6. Z chwil─ů wydania przez Sprzedawc─Ö Towaru wybranemu przewo┼║nikowi na rzecz Klienta nie b─Öd─ůcego Konsumentem przechodz─ů korzy┼Ťci i ci─Ö┼╝ary zwi─ůzane z Towarem oraz niebezpiecze┼ästwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za utrat─Ö, ubytek lub uszkodzenie Towaru powsta┼ée od przyj─Öcia go do przewozu a┼╝ do wydania go Klientowi, jak r├│wnie┼╝ nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za op├│┼║nienie w dostawie Towaru.
7. W przypadku dostawy Towaru dokonywanej za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika Klient nie b─Öd─ůcy Konsumentem obowi─ůzany jest zbada─ç przesy┼ék─Ö w czasie i w spos├│b przyj─Öty przy przesy┼ékach tego rodzaju. Je┼╝eli stwierdzi, ┼╝e w czasie przewozu nast─ůpi┼é ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowi─ůzany jest dokona─ç wszelkich czynno┼Ťci niezb─Ödnych do ustalenia odpowiedzialno┼Ťci przewo┼║nika.
8. Dokumentem uprawniaj─ůcym do reklamowania wadliwego Towaru w przypadku Klient├│w nie b─Öd─ůcych Konsumentami jest faktura.
9. Maj─ůc na uwadze przepis art. 558 ┬ž 1 k.c. odpowiedzialno┼Ť─ç Sprzedawcy z tytu┼éu r─Ökojmi za Towar w stosunku do Klienta nie b─Öd─ůcego Konsumentem zostaje wy┼é─ůczona.
10. Spory powsta┼ée pomi─Ödzy Sprzedawc─ů, a Klientem nieb─Öd─ůcym Konsumentem zostaj─ů poddane s─ůdowi w┼éa┼Ťciwemu ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö Sprzedawcy.

┬ž 11
Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane s─ů zgodnie z prawem polskim i w j─Özyku polskim za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego.
2. Sprzedawca respektuje wszelkie prawa Klienta obowi─ůzuj─ůce na podstawie przepis├│w prawa polskiego.
3. Zmiana Regulaminu mo┼╝e zosta─ç dokonana jedynie z wa┼╝nych przyczyn, takich jak zmiana przepis├│w prawa, zmiana metod p┼éatno┼Ťci, zmiana sposob├│w dostawy - w zakresie, w jakim te zmiany wp┼éywaj─ů na realizacj─Ö postanowie┼ä Regulaminu
4. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu um├│w o charakterze ci─ůg┼éym (dotyczy to np. us┼éugi Konta) zmieniony regulamin wi─ů┼╝e Sprzedawc─Ö, je┼╝eli zosta┼éy zachowane wymagania okre┼Ťlone w art. 384 oraz 3841 k. c., to jest us┼éugobiorca zosta┼é prawid┼éowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedzia┼é umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.
5. W przypadku zawarcia na podstawie Regulaminu um├│w o innych ni┼╝ o charakterze ci─ůg┼éym (dotyczy to np. Umowy sprzeda┼╝y) zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů w ┼╝aden spos├│b narusza─ç praw nabytych Klient├│w b─Öd─ůcych Konsumentami przed dniem wej┼Ťcia w ┼╝ycie zmian Regulaminu (w tym: zmiany Regulaminu nie b─Öd─ů mia┼éy wp┼éywu na sk┼éadane lub z┼éo┼╝one Zam├│wienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy sprzeda┼╝y).
6. W sytuacji, gdy zmiana Regulaminu skutkowa┼éaby wprowadzeniem nowych op┼éat lub podwy┼╝szeniem aktualnych op┼éat, Klient b─Öd─ůcy Konsumentem mo┼╝e skorzysta─ç z prawa do odst─ůpienia od umowy.
7. O ka┼╝dorazowej zmianie Regulaminu Sprzedawca jest zobowi─ůzany powiadomi─ç Klient├│w na stronie internetowej Sklepu internetowego, na co najmniej 14 dni przed wej┼Ťciem w ┼╝ycie zaktualizowanej wersji Regulaminu.
8. Klient ma prawo nie zaakceptowa─ç nowego brzmienia Regulaminu.
9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maj─ů zastosowanie powszechnie obowi─ůzuj─ůce przepisy prawa polskiego, a w szczeg├│lno┼Ťci: Kodeksu cywilnego, ustawy o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z p├│┼║n. zm.), ustawy o prawach konsumenta.
11. Do ka┼╝dego zam├│wienia zosta┼éa doliczona op┼éata w wysoko┼Ťci 0.25 z┼é za ka┼╝d─ů przesy┼ék─Ö zapakowan─ů w foliopak.
12. Regulamin wchodzi w ┼╝ycie z dniem 01.12.2019r.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
SKLEPU INTERNETOWEGO
kstore.pl

┬ž 1
Postanowienia og├│lne
1. Polityka prywatno┼Ťci okre┼Ťla zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych U┼╝ytkownik├│w i Klient├│w (w tym potencjalnych klient├│w) korzystaj─ůcych ze sklepu internetowego dost─Öpnego pod adresem internetowym: kstore.pl, zwanego dalej Sklepem. Dokument okre┼Ťla r├│wnie┼╝ zasady stosowania plik├│w cookies.
2. Polityka prywatno┼Ťci Sklepu ma charakter informacyjny.
3. Administratorem danych osobowych U┼╝ytkownik├│w Sklepu, w rozumieniu Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO, jest Micha┼é Kartus, prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů pod KARTUS Micha┼é Kartus, wpisany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia┼éalno┼Ťci Gospodarczej, posiadaj─ůcego adres miejsca g┼é├│wnego wykonywania dzia┼éalno┼Ťci i┬áadres do dor─Öcze┼ä: ul. Jana Paw┼éa II 11, 96-230 Bia┼éa Rawska , NIP: 8351554797, REGON: 100360400, adres poczty elektronicznej: kstore@kstore.pl, nr telefonu: (46) 815 82 38, zwany dalej Administratorem i b─Öd─ůcy jednocze┼Ťnie Us┼éugodawc─ů Sklepu Internetowego i Sprzedawc─ů.
4. Dane osobowe U┼╝ytkownika s─ů przetwarzane zgodnie przepisami prawa oraz ustaw─ů z dnia 18 lipca 2002 r. o ┼Ťwiadczeniu us┼éug drog─ů elektroniczn─ů (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z p├│┼║n. zm.).
5. Administrator dok┼éada wszelkiej staranno┼Ťci w celu ochrony interes├│w os├│b, kt├│rych zbierane dane dotycz─ů, a w szczeg├│lno┼Ťci zapewnia, ┼╝e dane te s─ů przetwarzane zgodnie z prawem. Dane osobowe s─ů zbierane przez Administratora dla zdefiniowanych, zgodnych z prawem cel├│w i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Administrator o┼Ťwiadcza, ┼╝e zbierane przez niego dane s─ů przechowywane w postaci umo┼╝liwiaj─ůcej identyfikacj─Ö os├│b, kt├│rych dotycz─ů, nie d┼éu┼╝ej ni┼╝ jest to niezb─Ödne do osi─ůgni─Öcia danego celu przetwarzania.
6. Celem Polityki Prywatno┼Ťci jest okre┼Ťlenie dzia┼éa┼ä podejmowanych przez Administratora, w zakresie danych osobowych gromadzonych za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego oraz powi─ůzanych ze Sklepem internetowym us┼éug i narz─Ödzi, wykorzystywanych przez Klient├│w do wykonywania czynno┼Ťci, takich jak zak┼éadanie Konta, sk┼éadanie Zam├│wienia i wykonywanie innego rodzaju dzia┼éa┼ä w ramach Sklepu internetowego.
7. Klient, kt├│ry korzysta z us┼éug i narz─Ödzi udost─Öpnionych w ramach Sklepu internetowego, potwierdza zapoznanie si─Ö z postanowieniami Polityki Prywatno┼Ťci i Regulaminu Sklepu internetowego, a tak┼╝e wyra┼╝a zgod─Ö na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityk─ů Prywatno┼Ťci (w tym celu zaznacza odpowiednie checkboxy kieruj─ůc si─Ö komunikatami pojawiaj─ůcymi si─Ö na stronie internetowej Sklepu internetowego).
8. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione s─ů z u┼╝yciem racjonalnych ┼Ťrodk├│w technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpiecze┼ästwa, w celu zabezpieczenia ich przed dost─Öpem os├│b nieupowa┼╝nionych lub ich nieupowa┼╝nionym wykorzystaniem.
9. Administrator Sklepu internetowego na zasadach okre┼Ťlonych w Regulaminie oraz w Polityce Prywatno┼Ťci posiada wy┼é─ůczny dost─Öp do danych. Dost─Öp do danych osobowych Klienta mo┼╝e by─ç r├│wnie┼╝ powierzony innym podmiotom, np. za pomoc─ů, kt├│rych Klient dokonuje p┼éatno┼Ťci, kt├│re to podmioty gromadz─ů, przetwarzaj─ů i przechowuj─ů dane osobowe zgodnie ze swoimi regulaminami i politykami prywatno┼Ťci. Dost─Öp do danych osobowych Klienta jest udzielany przedmiotowym podmiotom w zakresie niezb─Ödnym i tylko takim, kt├│ry zapewni odpowiedni─ů realizacj─Ö us┼éug.
10. Wszelkie s┼éowa i wyra┼╝enia wyst─Öpuj─ůce w Polityce Prywatno┼Ťci rozpoczynaj─ůce si─Ö du┼╝─ů liter─ů (np. Sprzedawca, Sklep Internetowy, Klient, Zam├│wienie) nale┼╝y rozumie─ç zgodnie z definicjami zawartymi w Regulaminie Sklepu Internetowego dost─Öpnym na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

┬ž 2
Gromadzenie, pozyskiwanie, zakres i cel zbierania danych osobowych
1. Administrator pozyskuje informacje o u┼╝ytkownikach m.in. poprzez gromadzenie log├│w serwera za po┼Ťrednictwem operatora hostingowego.
2. Logi serwera stanowi─ů wy┼é─ůcznie materia┼é pomocniczy s┼éu┼╝─ůcy do administrowania Serwisem, a ich zawarto┼Ť─ç nie jest ujawniana nikomu poza osobami upowa┼╝nionymi do administrowania serwerem.
3. Administrator informuje, ┼╝e w zwi─ůzku z mo┼╝liwo┼Ťci─ů rejestracji w Sklepie internetowym i za┼éo┼╝enia Konta, Klienci zak┼éadaj─ůcy Konto w Sklepie internetowym mog─ů zosta─ç zobowi─ůzani do podania okre┼Ťlonych danych, takich adres e-mail, login i has┼éo. Podanie wyszczeg├│lnionych podczas procesu rejestracji danych jest konieczne do za┼éo┼╝enia Konta, a pozosta┼ée dane mo┼╝na poda─ç dodatkowo.
4. Administrator w ramach Sklepu internetowego mo┼╝e przechowywa─ç informacje, np. dane osobowe niezb─Ödne do umo┼╝liwienia kontaktu z Klientem, przes┼éania wiadomo┼Ťci czy zwi─ůzanych z p┼éatno┼Ťciami.
5. Administrator w ramach Sklepu internetowego mo┼╝e gromadzi─ç dane osobowe Klient├│w i potencjalnych Klient├│w kontaktuj─ůcych si─Ö z Administratorem w ramach obs┼éugi klienta, a kt├│re to dane osobowe s─ů niezb─Ödne do zrealizowania danej pro┼Ťby Klienta i kontaktu z nim w celu udzielenia odpowiedzi. Kontakt mo┼╝liwy b─Ödzie tak┼╝e poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.
6. Administrator przetwarza dane osobowe Klient├│w niezb─Ödne do prawid┼éowej realizacji us┼éug dost─Öpnych w Sklepie internetowym i jest uprawniony do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych w ramach Sklepu internetowego danych w nast─Öpuj─ůcych celach:
a) złożenia zamówienia w Sklepie internetowym,
b) zawarcia i realizacji Umowy sprzeda┼╝y lub Umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi elektronicznej,
c) marketingu bezpo┼Ťredniego w┼éasnych produkt├│w lub us┼éug,
d) zapewnienia pe┼énej obs┼éugi U┼╝ytkownika, w tym zak┼éadania i zarz─ůdzania kontem/kontami U┼╝ytkownika, rozwi─ůzywania problem├│w technicznych i udost─Öpniania odpowiednich funkcji,
e) dostosowywania oferty i do┼Ťwiadcze┼ä U┼╝ytkownika, w tym reklam, we w┼éa┼Ťciwo┼Ťciach Sklepu,
f) monitorowania aktywno┼Ťci wszystkich oraz konkretnych U┼╝ytkownik├│w,
g) kontaktowania si─Ö z U┼╝ytkownikami, w szczeg├│lno┼Ťci w celach zwi─ůzanych ze ┼Ťwiadczeniem us┼éug, obs┼éug─ů U┼╝ytkownik├│w, dozwolonymi dzia┼éaniami marketingowymi i reklamowymi,
h) przeprowadzania badań i analiz w celu poprawy działania dostępnych usług,
i) egzekwowania przestrzegania Regulaminu Sklepu internetowego,
j) dokonywania oceny niekt├│rych czynnik├│w osobowych Klienta.
7. Administrator jest uprawniony do przechowywania zgromadzonych i ┼Ťledzonych w Sklepie internetowym danych wy┼é─ůcznie w zakresie realizacji powy┼╝ej okre┼Ťlonych cel├│w.
8. Administrator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomo┼Ťci przesy┼éanych poprzez wewn─Ötrzny system wiadomo┼Ťci, w szczeg├│lno┼Ťci je┼Ťli maj─ů charakter spamu, zawieraj─ů niedozwolone tre┼Ťci lub w inny spos├│b zagra┼╝aj─ů bezpiecze┼ästwu u┼╝ytkownik├│w Sklepu internetowego.
9. Administrator jest uprawniony do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przegl─ůdarki internetowe lub urz─ůdzenia Klient├│w, np. adres IP, parametry oprogramowania i sprz─Ötu, przegl─ůdane strony, numer identyfikacyjny urz─ůdzenia mobilnego oraz inne dane dotycz─ůce urz─ůdze┼ä i korzystania z system├│w. Gromadzenie powy┼╝szych informacji nast─Öpowa─ç b─Ödzie w przypadku korzystania ze Sklepu internetowego.
10. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje nast─Öpuj─ůce dane Klient├│w:
a) adres poczty elektronicznej (adres e-mail),
b) imi─Ö i nazwisko,
c) nazw─Ö firmy (w przypadku Klient├│w nie b─Öd─ůcych konsumentami),
d) NIP (w przypadku Klient├│w nie b─Öd─ůcych konsumentami),
e) adres dostawy Towaru (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo┼Ť─ç, kraj),
f) adres zamieszkania/prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci/siedziby (je┼╝eli jest inny ni┼╝ adres dostawy),
g) numer telefonu.
11. Sprzedawca o┼Ťwiadcza, i┼╝ podanie danych przez Klienta, w wy┼╝ej wskazanym zakresie, jest dobrowolne. Ich podanie mo┼╝e by─ç jednak niezb─Ödne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzeda┼╝y lub Umowy o ┼Ťwiadczenie Us┼éugi Elektronicznej w Sklepie Internetowym. Zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie Sklepu Internetowego oraz w Regulaminie Sklepu Internetowego
12. Przykładowi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:
a) w przypadku Klienta, kt├│ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesy┼ék─ů pocztow─ů lub przesy┼ék─ů kuriersk─ů, Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewo┼║nikowi lub po┼Ťrednikowi realizuj─ůcemu przesy┼éki na zlecenie Administratora,
b) w przypadku Klienta, kt├│ry korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu p┼éatno┼Ťci elektronicznych lub kart─ů p┼éatnicz─ů Administrator powierza zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obs┼éuguj─ůcemu p┼éatno┼Ťci elektroniczne w Sklepie Internetowym.
13. Administrator mo┼╝e udost─Öpnia─ç dane zanonimizowane innym podmiotom, w tym partnerom Sklepu internetowego w celu dokonania rozpoznania atrakcyjno┼Ťci reklam i us┼éug dla Klient├│w, poprawy jako┼Ťci i efektywno┼Ťci us┼éug ┼Ťwiadczonych przez Sklep internetowy lub wymienione podmioty lub udzia┼éu w badaniach naukowych.
14. Administrator informuje U┼╝ytkownik├│w, ┼╝e powierza przetwarzanie danych osobowych nast─Öpuj─ůcym podmiotom:
a) ComminT Sp. z o.o., Al. Lotnik├│w 1, 02-668 Warszawa, NIP: 521-325-00-60 - w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, na kt├│rym jest zainstalowany sklep,
b) InPost Sp. z o.o., ul. Wielicka 28, 30-552 Krak├│w, NIP: 679-310-80-59, KRS:0000543759 ÔÇô w celu dostawy Towaru do Klienta,
c) PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-357 Pozna┼ä, NIP 7792369887ÔÇô w celu umo┼╝liwienia dokonania p┼éatno┼Ťci elektronicznych oraz za pomoc─ů karty p┼éatniczej za zam├│wiony Towar,
d) Biuro Rachunkowe Iwona Grzegory-Ror├│g, al. Konstytucji 3-Maja 9a, 96-200 Rawa Mazowiecka, NIP: 8351137042 ÔÇô w celu korzystania z us┼éug ksi─Ögowych,
e) Opineo Sp. z o.o. ul. Curie-Sk┼éodowskiej 12, 50-381 Wroc┼éaw, KRS: 0000357466 ÔÇô w celu podania Opineo adresu e-mail w celu przes┼éania opinii na temat zakup├│w w Sklepie.
15. Administrator informuje, ┼╝e stosuje nast─Öpuj─ůce technologie ┼Ťledz─ůce dzia┼éania podejmowane przez u┼╝ytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:
a) kod ┼Ťledzenia Google Analitycs ÔÇô w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu.

┬ž 3
Polityka cookies i dane eksploatacyjne
1. Administrator zbiera w spos├│b automatyczny informacje zawarte w plikach cookies w celu gromadzenia danych zwi─ůzanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego przez Klienta. Pliki cookies to ma┼éy fragment tekstu, kt├│ry serwis internetowy wysy┼éa do przegl─ůdarki U┼╝ytkownika i kt├│ry przegl─ůdarka wysy┼éa z┬ápowrotem przy nast─Öpnych wej┼Ťciach na witryn─Ö. U┼╝ywane s─ů g┼é├│wnie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odes┼éanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu.
2. Administrator wykorzystuje pliki cookies ÔÇ×sesyjneÔÇŁ przechowywane na urz─ůdzeniu ko┼äcowym Klienta do czasu jego wylogowania, wy┼é─ůczenia strony internetowej lub wy┼é─ůczenia przegl─ůdarki internetowej oraz pliki cookies ÔÇ×sta┼éeÔÇŁ przechowywane na urz─ůdzeniu ko┼äcowym Klienta przez czas okre┼Ťlony w┬áparametrach plik├│w cookies lub do czasu ich usuni─Öcia przez Klienta.
3. Administrator w ramach Sklepu internetowego stosuje nast─Öpuj─ůce rodzaje plik├│w cookies:
a) ÔÇ×niezb─ÖdneÔÇŁ pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce korzystanie z us┼éug dost─Öpnych w ramach Sklepu internetowego,
b) pliki cookies s┼éu┼╝─ůce do zapewnienia bezpiecze┼ästwa,
c) ÔÇ×wydajno┼ŤcioweÔÇŁ pliki cookies, wykorzystywane do pozyskiwania informacji o sposobie korzystania ze strony internetowej Sklepu internetowego przez U┼╝ytkownik├│w,
d) ÔÇ×reklamoweÔÇŁ pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce dostarczanie U┼╝ytkownikom tre┼Ťci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa┼ä,
e) ÔÇ×funkcjonalneÔÇŁ pliki cookies, umo┼╝liwiaj─ůce ÔÇ×zapami─ÖtanieÔÇŁ wybranych przez U┼╝ytkownika ustawie┼ä i dostosowanie Sklepu internetowego do U┼╝ytkownika.
4. Administrator us┼éugi wykorzystuje cookies zewn─Ötrzne w nast─Öpuj─ůcych celach:
a) zbierania og├│lnych i anonimowych danych statycznych za po┼Ťrednictwem narz─Ödzi analitycznych: Google Analytics (administratorem cookies jest Google Inc z siedzib─ů w Stanach Zjednoczonych),.
5. Pliki cookies dostosowuj─ů i optymalizuj─ů Sklep internetowy i jego ofert─Ö dla potrzeb Klient├│w poprzez takie dzia┼éania jak tworzenie statystyk ods┼éon Sklepu internetowego oraz zapewnienie bezpiecze┼ästwa jego u┼╝ytkownikom.
6. Pliki cookies niezb─Ödne s─ů r├│wnie┼╝ do utrzymania sesji Klienta po opuszczeniu przez niego Sklepu internetowego.
7. Klient w ka┼╝dej chwili za pomoc─ů swojej przegl─ůdarki internetowej mo┼╝e zmieni─ç ustawienia dotycz─ůce plik├│w cookies, w tym mo┼╝e zablokowa─ç mo┼╝liwo┼Ť─ç gromadzenia plik├│w cookies.
8. Zablokowanie mo┼╝liwo┼Ťci gromadzenia plik├│w cookies czy wprowadzenie innych zmian w ustawieniach dotycz─ůcych plik├│w cookies na urz─ůdzeniu Klienta mo┼╝e utrudni─ç lub uniemo┼╝liwi─ç korzystanie z us┼éug i narz─Ödzi Sklepu internetowego, w tym z mo┼╝liwo┼Ťci z┼éo┼╝enia Zam├│wienia.
9. Klient, kt├│ry nie chce wykorzystywania plik├│w cookies w opisanych powy┼╝ej celach w ka┼╝dej chwili mo┼╝e usun─ů─ç je r─Öcznie. Do zapoznania si─Ö ze szczeg├│┼éow─ů instrukcj─ů post─Öpowania nale┼╝y odwiedzi─ç stron─Ö internetow─ů producenta przegl─ůdarki internetowej, z kt├│rej aktualnie korzysta Klient. Wi─Öcej informacji na temat cookies dost─Öpnych jest w menu pomocy ka┼╝dej przegl─ůdarki internetowej. Przyk┼éadowe przegl─ůdarki internetowe obs┼éuguj─ůce wspomniane pliki cookies to Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera.
10. Administrator mo┼╝e umo┼╝liwia─ç podmiotom zewn─Ötrznym, np. dostawcom reklam czy dostawcom rozwi─ůza┼ä analitycznych, gromadzenie informacji z wykorzystaniem powy┼╝szych technologii bezpo┼Ťrednio na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zgromadzone w ten spos├│b dane podlegaj─ů postanowieniom polityk prywatno┼Ťci opracowanym przez te podmioty.
11. Niekt├│re podmioty zewn─Ötrzne dzia┼éaj─ůce w ramach Sklepu internetowego umo┼╝liwiaj─ů u┼╝ytkownikom wycofanie zgody na gromadzenie i wykorzystywanie przez nie danych na potrzeby reklam bazuj─ůcych na aktywno┼Ťci Klienta. Wi─Öcej informacji na ten temat i mo┼╝liwo┼Ť─ç dokonania wyboru znajduje si─Ö na przyk┼éad na stronie internetowej: www.youronlinechoices.com.

┬ž 4
Prawa i obowi─ůzki Administratora i U┼╝ytkownik├│w
1. Administrator ma prawo, a tak┼╝e ustawowy obowi─ůzek do przekazania wybranych b─ůd┼║ wszystkich informacji dotycz─ůcych Klient├│w Sklepu internetowego organom w┼éadzy publicznej b─ůd┼║ podmiotom trzecim, kt├│re zg┼éosz─ů takie ┼╝─ůdanie udzielenia informacji na podstawie obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w prawa polskiego.
2. Administrator nie powierza przetwarzania danych i nie udost─Öpnia zebranych danych osobowych Klient├│w podmiotom niepowi─ůzanym bez zgody zainteresowanych, chyba, ┼╝e zachodz─ů nast─Öpuj─ůce okoliczno┼Ťci:
a) Administrator mo┼╝e korzysta─ç ze wsparcia podmiot├│w zewn─Ötrznych w celu ┼Ťwiadczenia udost─Öpnianych przez siebie us┼éug, jednak podmioty te nie s─ů upowa┼╝nione do niezale┼╝nego wykorzystywania danych osobowych przetwarzanych w imieniu Sklepu internetowego, a wszelkie ich dzia┼éania podlegaj─ů przepisom Polityki Prywatno┼Ťci Sklepu internetowego,
b) Administrator zachowuje prawo do udostępniania danych organom publicznym w prowadzeniu postępowań o możliwe naruszenia prawa lub w zwalczaniu ewentualnych naruszeń Regulaminu Sklepu internetowego.
3. Klient/u┼╝ytkownik ma w ka┼╝dym czasie prawo dost─Öpu do swoich danych osobowych, a gromadzonych przez Administratora. Prawo to obejmuje mo┼╝liwo┼Ť─ç weryfikacji, modyfikacji, uzupe┼énienia, usuni─Öcia,┬áograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania, przeniesienia danych, zaprzestania przetwarzania danych osobowych Klienta, a tak┼╝e prawo cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych w okre┼Ťlonym celu, je┼╝eli Klient tak─ů zgod─Ö uprzednio wyrazi┼é oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Przedmiotowe uprawnienia przys┼éuguj─ů bez podania przyczyny.
4. Klient/u┼╝ytkownik poprzez zaakceptowanie zaproponowanych przez Administratora o┼Ťwiadcze┼ä zawartych w interaktywnych formularzach dost─Öpnych na stronie internetowej Sklepu, m.in. formularzu rejestracyjnym, formularza kontaktowych wyra┼╝a zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych dla cel├│w realizacji us┼éug.
5. Klient/u┼╝ytkownik, poprzez zaakceptowanie o┼Ťwiadcze┼ä nieobowi─ůzkowych zaproponowanych w formularzach, mo┼╝e wyrazi─ç zgod─Ö na dodatkowe cele przetwarzania jego danych osobowych.
6. Klienci, kt├│rzy zarejestrowali si─Ö w Sklepie internetowym maj─ů prawo do wgl─ůdu, edycji i usuwania podanych przez siebie danych. Klient zapewnia, ┼╝e podawane lub publikowane przez niego dane w Sklepie internetowym s─ů poprawne.
7. Dobrowolnie udzielone zgody na otrzymywanie informacji handlowej mog─ů by─ç w ka┼╝dej chwili cofni─Öte na wniosek Klienta/u┼╝ytkownika z┼éo┼╝one za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej. W terminie do 48 godzin od otrzymania o┼Ťwiadczenia o cofni─Öciu zgody, Administrator usuwa dane Klienta/u┼╝ytkownika z bazy kontakt├│w, s┼éu┼╝─ůcej do przekazywania informacji handlowych drog─ů elektroniczn─ů.
8. W celu realizacji swoich praw Klient mo┼╝e w ka┼╝dym czasie przes┼éa─ç stosowne o┼Ťwiadczenie woli na adres siedziby Administratora lub za po┼Ťrednictwem poczty elektronicznej.
9. Usuni─Öcie danych osobowych lub zaprzestanie ich przetwarzania przez Administratora mo┼╝e skutkowa─ç brakiem mo┼╝liwo┼Ťci realizacji us┼éug ┼Ťwiadczonych za po┼Ťrednictwem Sklepu internetowego lub ograniczeniem mo┼╝liwo┼Ťci korzystania z funkcjonalno┼Ťci Sklepu internetowego.
10. Dane osobowe gromadzone w ramach cel├│w okre┼Ťlonych w Polityce prywatno┼Ťci b─Öd─ů przechowywane przez okres realizacji us┼éug (w tym us┼éug elektronicznych i wysy┼éki Towar├│w) ┼Ťwiadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikaj─ůcy z termin├│w przedawnienia roszcze┼ä, praw konsumenta, przepis├│w prawa podatkowego czy innych praw w tym zakresie.

┬ž 5
Zmiany Polityki Prywatno┼Ťci
1. Oferta Sklepu internetowego b─Ödzie w przysz┼éo┼Ťci ulega─ç rozszerzeniu. Oznacza to, ┼╝e Administrator b─Ödzie zobowi─ůzany lub uprawniony do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatno┼Ťci.
2. Nowe wersje Polityki Prywatno┼Ťci b─Öd─ů si─Ö pojawia┼éy na stronie internetowej Sklepu internetowego wraz ze stosownym komunikatem.
3. Ka┼╝da zmiana Polityki prywatno┼Ťci b─Ödzie obowi─ůzywa┼éa od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie na stronie internetowej Sklepu internetowego. Wszelkie zmiany b─Öd─ů odpowiednio wyr├│┼╝nione przez okres jednego miesi─ůca od dnia wprowadzenia zmian w Polityce Prywatno┼Ťci.

W razie dodatkowych pyta┼ä dotycz─ůcych Polityki prywatno┼Ťci Sklepu internetowego, prosimy o kontakt na podany przez Administratora adres poczty elektronicznej.